O nás

Jsme tým leteckých specialistů se zkušenostmi v těchto oblastech:

 • Provozování letiště.
 • Poskytování letových navigačních služeb, včetně služeb pro komunikaci, navigaci a přehled.
 • Zavádění nových leteckých pozemních zařízení (např. navigačních a komunikačních systémů) do funkčního systému provozovatele.
 • Implementace, udržování a zlepšování systému řízení provozní bezpečnosti (SMS) poskytovatele letových navigačních služeb a provozovatele letiště.
 • Implementace, udržování a zlepšování systému řízení kvality (QMS) poskytovatele letových navigačních služeb a provozovatele letiště.
 • Zavádění, udržování, sledování a zlepšování procesů v systému řízení společnosti.

Spolupracujeme při naplňování legislativních požadavků:

 • Poskytovatele letištní letové informační služby (AFIS).
 • Poskytovatele informací známému provozu na letištích, kde nejsou poskytovány letové provozní služby (tzv. „RADIO“).
 • Provozovatele letiště.

Nabízíme:

 • Metodickou a konzultační činnost pro ANSP a provozovatele AD za účelem naplňování požadavků platné legislativy, nařízení a předpisů.
 • Tvorbu dokumentů potřebných pro úspěšné certifikování ANSP a provozovatele AD – např. Příručka kvality, Manuál systému řízení provozní bezpečnosti, Výcvikový plán odborného personálu (DAFIS, ATSEP, atd.), výcvikový plán v oblasti SMS, Letištní řád (manuál), Organizační řád, provozní řády, směrnice pro provozní postupy, atd.
 • Revize a doplnění neúplných dokumentů.
 • Odborné konzultace v rámci procesu certifikace AFIS a provozovatele AD – např. posouzení potřebných kroků (časový a věcný plán) pro úspěšnou certifikaci.
 • Školení v oblasti SMS a QMS.
 • Výcvik pro dispečery AFIS.
 • Další vzdělávací kurzy – viz Vzdělávací kurzy.

Reference

LKLT, LKHK, LKMH, LKLN, LKPO, LKPR, LKPD, LKCS, LKVO, LKKU, ČHMÚ.