Vzdělávací kurzy

Nabízíme vzdělávací kurzy v těchto oblastech:

  • Systém řízení kvality v souladu s normou ČSN EN ISO 9001:2016 – Systémy managementu kvality – Požadavky: Požadavky normy aplikované do procesního modelu řízení organizace zameřené na poskytovatele letových navigačních služeb a provozovatele letiště.
  • Zásady a postupy provádění auditů v souladu s normou ČSN EN ISO 19011 : 2019 – Směrnice pro auditování systémů managementu: Postupy zameřené na praktické využití definovaných metod především u poskytovatele letových navigačních služeb a provozovatele letiště.
  • Zásady a postupy procesu pro řízení dokumentace jako součásti systému řízení kvality: Školení zaměřené na praktické využití postupů pro řízení dokumentace u poskytovatele letových navigačních služeb a provozovatele letiště.
  • Metody procesu řízení rizik v souladu s normou ČSN ISO 31000: Management rizik – Směrnice: Postupy a metody řízení rizik zaměřené na praktické využití především u poskytovatele letových navigačních služeb a provozovatele letiště.
  • Metody a postupy systému řízení provozní bezpečnosti (SMS): Školení zaměřené na zásady a principy SMS zavedeného u poskytovatele letových navigačních služeb a provozovatele letiště, včetně metod pro hodnocení provozní bezpečnosti s využitím postupů mezinárodní normy ČSN ISO 31000: Management rizik – Směrnice a normy ČSN EN 31010: Management rizik – Techniky posuzování rizik.
  • Základy pedagogiky a didaktiky: Školení zaměřené na vysvětlení základních pojmů a metod z oblasti pedagogiky a didaktiky za účelem provádění instruktorské a hodnotitelské činnosti.

Uvedená školení mohou být realizována v sídle objednatele nebo na učebně společnosti TOWER VL s.r.o.

Pro bližší informace prosím pište na emailovou adresu: towervl@seznam.cz, nebo volejte na číslo 731 135 164.

Každý kurz je nutné idividuálně projednat.